Marion Bateman

Y Cynghorydd Marion Bateman

Avondale
17 Pen y Bryn
Sychdyn
Yr Wyddgrug
CH7 6EE

marion.bateman@flintshire.gov.uk

Aelod o’r Panel Gweithredol

Cofrestr o Fuddiannau

Cofnod o Bresenoldeb ers Mehefin 2017

Nifer y cyfarfodydd a ddisgwylir i’r aelod fod yn bresennol

14

Yn bresennol, yn ôl y disgwyl

10

Cafwyd ymddiheuriad

4

Absennol, dim ymddiheuriad

 0

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen