Dylan Rees

Y Cynghorydd Dylan Rees

17 Pen Derwydd
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7QE

DylanRees@ynysmon.gov.uk

Dirprwy Gadeirydd yr Awdurdod

Aelod o'r Panel Gweithredol

Aelod o’r Pwyllgor Safonau

Cofrestr o Ddiddordebau

Cofnod o Bresenoldeb ers Mehefin 2017

Nifer y cyfarfodydd a ddisgwylir i’r aelod fod yn bresennol

 14

Yn bresennol, yn ôl y disgwyl

 12

Cafwyd ymddiheuriad

 2

Absennol, dim ymddiheuriad

 0

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen