Gareth A Roberts

Gareth A Roberts

4 Bryn Heulog Terrace

Bangor

Gwynedd

LL57 4SY

Cynghorydd.GarethAnthonyRoberts@gwynedd.llyw.cymru

Aelod o'r Pwyllgor Archwilio

Cofrestr o Fuddiannau

Cofnod o Bresenoldeb ers Ionawr 2019

Nifer y cyfarfodydd a ddisgwylir i’r aelod fod yn bresennol

1

Yn bresennol, yn ôl y disgwyl

0

Cafwyd ymddiheuriad

1

Absennol, dim ymddiheuriad

0

 

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen