Beverley Parry-Jones

Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones

Councillor Beverley Parry-Jones

Davona
1 Ffordd Bryn Y Gaer 
Pentre Broughton
Wrecsam
LL11 6AT

Beverley.Parry-Jones@wrexham.gov.uk

Aelod o’r Pwyllgor Archwilio

Cofrestr o Ddiddordebau

Cofnod o Bresenoldeb ers Rhagfyr 2019

Nifer y cyfarfodydd a ddisgwylir i’r aelod fod yn bresennol

 2

Yn bresennol, yn ôl y disgwyl

 2

Cafwyd ymddiheuriad

 0

Absennol, dim ymddiheuriad

 0

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen