Rondo Roberts

Y Cynghorydd Rondo Roberts

Hafan
Tower Hill
Acrefair
Wrexham
LL14 3ST

Rondo.Roberts@wrexham.gov.uk

Aelod o’r Panel Gweithredol

Cofrestr o Ddiddordebau

Cofnod o Bresenoldeb ers Mehefin 2017

Nifer y cyfarfodydd a ddisgwylir i’r aelod fod yn bresennol

 14

Yn bresennol, yn ôl y disgwyl

 8

Cafwyd ymddiheuriad

 5

Absennol, dim ymddiheuriad

 1

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen