Gwarchod Plant

Mae Cyngor Cenedlaethol y Prif Swyddogion Tân (NFCC) wedi cynhyrchu dogfen i helpu pobl sydd yn gwarchod plant i sicrhau bod eu tai a fflatiau yn ddiogel rhag tân a chydymffurfio gyda'r gyfraith. Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn llwyr gefnogi'r cyfarwyddyd hwn ac mae'n annog unrhyw un sydd yn gwarchod plant i'w lawr lwytho.  Mae'r ddogfen wedi cael ei rhannu o dan y penawdau isod; 

- Lleihau'r risg o dân
- Larymau mwg
- Offer dofodd tân a llwybrau dianc
- Cynllun dianc
- Materion cyfreithiol

I lawrlwytho fersiwn PDF o'r canllaw, cliciwch yma

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen