Staff yn hyrwyddo diogelwch tân

Diogelwch Dŵr

Meddyliwch! Byddwch yn ddiogel yn agos at Ddŵr

Mae'n bosib bod  peryglon cudd mewn afonydd sydd yn llifo'n gyflym.

  • Efallai bod y dwr yn edrych yn ddiogel ond mewn gwirionedd gall fod yn hynod beryglus.
  • Byddwch yn ymwybodol y gall lefelau dwr godi'n gyflym iawn.
  • Peidiwch â neidio i mewn i afonydd neu lynnoedd - efallai bod peryglon nad ydych wedi eu rhagweld a all achosi anaf, afiechyd neu eich lladd.
  • Peidiwch â mynd yn agos at lan yr afon.  Efallai bod y lan wedi erydu a bod y creigiau'n llithrig - efallai na fydd modd i chi allan o'r dwr.
  • Peidiwch â gadael i blant chwarae ger dwr sy'n llifo'n gyflym - peidiwch byth â'u gadael ar eu pen eu hunain a thalwch sylw i rybuddion cynnar.
  • Byddwch yn ymwybodol o'r effaith y gall dwr oer ei gael ar y corff - gall nofio mewn dwr oer achosi hypothermia os yw tymheredd y dwr yn oerach na'r disgwyl.
  • Mae'n anodd cadw'ch cydbwysedd mewn dwr sy'n llifo'n gyflym - peidiwch byth â cheisio croesi afon neu lif sydd yn llifo'n gyflym.  Mae cyn lleied â 15 cm o ddwr yn ddigon i   daro rhywun drosodd.
  • Os gwelwch unrhyw un mewn perygl galwch  999 am gymorth - peidiwch byth â cheisio'u hachub, boed yn berson neu'n anifail, rhag ofn i chithau hefyd fynd i drybini.

Dod o hyd i gyngor pan fydd llifogydd

Cynghorir y cyhoedd i gysylltu gyda Cyfoeth Naturiol Cymru.

Os byddwch angen bagiau tywod, cysylltwch â'ch cyngor lleol yn hytrach na'r gwasanaeth tân ac achub. Ar gyfnodau prysur fe fydd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn blaenoriaethu galwadau lle mae bywydau yn y fantol.

I gael y diweddaraf am rybuddion llifogydd a chyngor ewch i Cyfoeth Naturiol Cymru - maent yn cadw llygaid barcud ar y tywydd a lefelau afonydd.

Fe all trigolion hefyd alw Floodline ar 0345 988 1188 neu ddeialu cyflym 194902 am wybodaeth a chyn 

Heddlu Gogledd Cymru  rhag ofn bod ffyrdd ar gau.

 

Cliclwch yma i weld fideo byr Gwasananaeth Tân ac Achub Sir Gaer am ddioglewch dŵr.

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen