Oherwydd y rhagofalon Covid-19 parhaus, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn cydnabod bod pobl sydd yn gyfrifol am safleoedd yn dymuno cadw drysau tân mewnol ar agor er mwyn helpu i atal y feirws; fodd bynnag, mae hyn yn dderbyniol dim ond os ydi’r ddyfais ‘cadw ar agor’ wedi ei dylunio i weithredu a chau pan fydd y larwm tân yn canu, yn ddelfrydol dyfeisiadau electromagnetig neu ‘Dorgards’. 

Nid yw’n dderbyniol lletemu neu ddal drysau tân ar agor a dylid osgoi gwneud hyn, gan y gallai’r arfer hyn olygu nad ydi’r safle yn cydymffurfio’n llawn gyda gofynion Gorchymyn Diogelwch Tân 2005 - Erthygl 8 (Rhagofalon Tân Cyffredinol) a 14 (Dulliau dianc).

Fe all lletemu drysau tân arwain at golli rhan sylweddol o’r adeilad o ganlyniad i ledaeniad tân, gwres a mwg rhwng rhannau o’r adeilad oherwydd nad ydi’r drysau tân yno i wahanu’r adrannau.

Rhaid profi’r holl fesurau diogelwch tân yn yr adeilad, megis systemau larwm tân,  i wneud yn siŵr eu bod yn weithredol, ac oes angen rhaid delio gydag unrhyw faterion cyn ail-feddiannu’r adeilad.

Rhaid diweddaru’r asesiad risgiau tân yn ogystal os ydi adeiladau’n cael eu defnyddio i ddiben gwahanol oherwydd y sefyllfa covid-19, er enghraifft dylid adlewyrchu yn yr asesiad risgiau tân os mai dim ond un rhan o adeilad sy’n cael ei ddefnyddio, neu ei fod yn cael ei feddiannu ar wahanol amseroedd i’r rhai cyn y pandemig.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen