Staff yn hyrwyddo diogelwch tân

Gwasanaethau lle mae gan Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yr hawl i adennill ffi, ynghyd â'r ffioedd hynny

Ffioedd ers 1af Ebrill 2019

Adroddiad System Cofnodi Digwyddiadau (IRS) - £80.49

Adroddiad ymchwiliad llawn  i achos tân (FIR) - £417.38

Ffi cyfweliad (yr awr) £142.95

Hyfforddiant diwydiannol gan staff yr Adran Hyfforddi £138.36

Cost Blynyddol Larwm Cwmni £130.12


Galwadau Gwasanaethau Arbenigol yr awr:

Tendr dŵr / Peiriant mawr arall o'r fflyd goch £403.24

Fan / Car £179.68

Llogi Pibell, Safbibell ayb £34.02

Yn ogystal â Phersonél £25.51

Gorchudd Arbed £34.02

Cerbydau eraill £179.68

Pwmp Ysgafn Cludadwy, Offer Ysgafn £36.73

Yn ogystal â Phersonél £25.51

Clirio/Golchi ffyrdd (hyd at 11/2 awr) £343.76

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen