Gwasanaethau lle mae gan Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yr hawl i adennill ffi, ynghyd â'r ffioedd hynny

Ffioedd ers 1af Ebrill 2018

Adroddiad System Cofnodi Digwyddiadau (IRS) - £79.07

Adroddiad ymchwiliad llawn  i achos tân (FIR) - £410

Ffi cyfweliad (yr awr) £140.43

Hyfforddiant diwydiannol gan staff yr Adran Hyfforddi £135.92

Cost Blynyddol Larwm Cwmni £127.82


Galwadau Gwasanaethau Arbenigol yr awr:

Tendr dŵr / Peiriant mawr arall o'r fflyd goch £403.24

Fan / Car £176.51

Llogi Pibell, Safbibell ayb £33.42

Yn ogystal â Phersonél £25.06

Gorchudd Arbed £33.42

Cerbydau eraill £176.51

Pwmp Ysgafn Cludadwy, Offer Ysgafn £36.08

Yn ogystal â Phersonél £25.06

Clirio/Golchi ffyrdd (hyd at 11/2 awr) £337.69

 

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen