Staff yn hyrwyddo diogelwch tân

Swyddfa'r Wasg

Os oes gennych ymholiad ynglŷn â'r wasg, yna gallwch gysylltu â Thîm Cyfathrebu Corfforaethol Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ar:

Tracey Williams, Rheolwr Cyfathrebiadau Corfforaethol - 01745 535 285

Bethan Millington, Dirprwy Reolwr Cyfathrebiadau Corfforaethol - 01745 535 283

Rhian Wyn Williams, Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol - 01745 535 287

Gwasanaeth y tu allan i oriau swyddfa arferol:

Mae swyddfeydd y wasg yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Heddlu Gogledd Cymru yn gweithio mewn partneriaeth er mwyn darparu gwasanaeth ymholiadau'r wasg ar y cyd y tu allan i oriau swyddfa arferol. Er mwyn cael mynediad at y gwasanaeth hwn, ffoniwch y rhif a restrir isod ar gyfer yr Ystafell Reoli berthnasol:

Ystafell Reoli Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ar 01931 522010.

Ystafell Reoli Heddlu Gogledd Cymru ar 01745 538 431

Er mwyn cael mynediad at y datganiadau diweddaraf i'r wasg ar y gwasanaeth banc negeseuon llais ar y cyd, ffoniwch 0871 550 0063

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen