Tân yn Kronospan ger Wrecsam

Postiwyd 01/08/2018 08:31:09

Mae diffoddwyr tân o Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wedi cael eu galw at dân yn Kronospan, y Waun.

Derbyniwyd yr alwad am 22.00 o'r gloch Nos Fawrth 31ain Gorffennaf.

Anfonwyd criwiau o Lannau Dyfrdwy, y Waun, Llangollen, Wrecsam a Johnstown a'r peiriant cyrraedd yn uchel o Wrecsam a'r Rhyl. Anfonwyd criw o Groesoswallt, Gwasanaeth Tân ac Achub Swydd Amwythig yn ogystal.

Roedd y tân wedi ei gyfyngu i'r ardal gynhyrchu ac roedd dan reolaeth erbyn 00.29 o'r gloch fore Mercher (1af Awst).

 

Credir bod y tân wedi cynnau'n ddamweiniol. 

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen