Dynes yn marw mewn tân mewn eiddo yn Nhowyn

Postiwyd

Mae dynes wedi marw ar ôl tân yn Nhowyn, Conwy.

 

Galwyd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru i adroddiad o dân mewn eiddo yn Gors Road, oddi ar Kinmel Way am 08.48 o’r gloch y bore yma (Dydd Mercher 31ain Hydref).

 

Anfonwyd pedwar peiriant tân ar ôl adroddiadau bod mwg yn dod allan o’r eiddo – un peiriant o Fae Colwyn, dau o’r Rhyl ac un o Abergele.

 

Wrth gyrraedd, gwelodd criwiau bod tân difriofol ar lawr gwaelod bynglo dormer.

 

Defnyddiwyd pedair set o offer anadlu, dwy bibell chwistrellu ac un prif chwistrell wrth ddelio gyda’r digwyddiad.

 

Cafwyd hyd i ddynes, y credir iddi fod yn ei 60au canol, yn yr eiddo gan ddiffoddwyr tân. Cafodd ei throsglwyddo i ambiwlans i fynd i’r ysbyty, ond bu farw yn fuan wedyn.

 

Bu dau gi farw yn y tân hefyd.

 

Bydd achos y tân yn destun cyd-ymchwiliad gan Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Heddlu Gogledd Cymru.

 

Nid oes manylion pellach ar gael ar hyn o bryd.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen