Tân mewn hen ysbyty yn Ninbych

Postiwyd 08/07/2014 14:10:36

Mae diffoddwyr tân wrthi'n diffodd tân mewn adeilad gwag ar safle'r hen ysbyty ar Ffordd Prion, Dinbych.

Cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ei alw i'r digwyddiad am 08:40 o'r gloch y bore yma (Dydd Mawrth 8fed Gorffennaf) ac fe anfonwyd dau griw o'r Rhyl, a chriw o Ruthun, yr Wyddgrug a Dinbych ynghyd â'r Peiriant Cyrraedd yn Uchel o'r Rhyl i'r digwyddiad.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen