Tân mewn eiddo yn Llanarmon-yn-iâl

Postiwyd

 

Mae diffoddwyr tân ar hyn o bryd yn bresennol mewn eiddo yn Llanarmon-yn-iâl yn delio â thân yn cynnwys dwy garej a thŷ.

Derbyniodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru'r alwad am 18:01 ar Ddydd Mercher 25 Gorffennaf.

Mae criwiau o Ruthun, Yr Wyddgrug, Bwcle, Dinbych, Abergele, Wrecsam, Glannau Dyfrdwy a Llanelwy, yr Uned Diogelu'r Amgylchedd o Wrecsam a'r Uned Rheoli Digwyddiad o'r Rhyl yn y broses o fynd i'r afael â'r tân.

Mae criwiau yn dal i fod yn bresennol yn y digwyddiad.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen