Staff yn hyrwyddo diogelwch tân

Gweithdai Am Ddim

Gweithdai a Seminarau

Mae Tîm Addysg i Fusnesau Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wedi ymrwymo i gynorthwyo'r sector fusnes i gyflawni eu cyfrifoldebau cyfreithiol o dan y Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005.

Er mwyn cynorthwyo'r broses hon, mae nifer o weithdai am ddim ar gael mewn lleoliadau gwahanol o'r Gwasanaeth drwy Ogledd Cymru. Bydd cynnwys y gweithdai yn cynnwys yr ardaloedd canlynol:-

  • Sut mae'r ddeddfwriaeth yn eich effeithio chi
  • Beth sydd angen i chi wneud
  • Egluro'r broses asesu risg
  • Beth i'w ddisgwyl os fydd archwilydd diogelwch tân yn ymweld â'ch busnes
  • Ardaloedd cyffredin o ddiffygiadau mewn archwiliadau blaenorol
  • Materion penodol sydd gennych chi sy'n gysylltiedig â'ch sefyllfa bersonol
  • Amddiffyn eich busnes a staff i sicrhau parhad busnes

Am ragor o wybodaeth ar fynychu gweithdy yn eich ardal, cyfeiriwch ar yr adran 'Sut i fynychu gweithdy'.

Yn ychwanegol i'r gweithdai, mae'r Tîm Addysg i Fusnesau yn ymgysylltu mewn gweithgareddau estyn allan o fewn sectorau'n gymuned fusnes. Mae'r gweithgareddau yma'n cael eu cynnal ar y cyd ag asiantaethau partner ac yn cael eu rhedeg drwy'r flwyddyn.

Am ragor o wybodaeth ar y fath ddigwyddiadau, cysylltwch gyda'r  Tîm Addysg i Fusnesau.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen