Diogelwch Tân yn ystod Eid al-Fitr ac Eid al-Adha

Gall y perygl o dân gynyddu yn ystod gwyliau crefyddol pwysig. 

  

Eid - gair o gyngor ar ddiogelwch tân 

  

  • Gwnewch yn siŵr fod gennych larymau mwg ar bob llawr yn eich cartref – profwch nhw bob wythnos i wneud yn siŵr eu bod yn gweithio.

  

  • Rydym yn eich annog i fod yn arbennig o ofalus fod eich dillad yn cael eu cadw draw o fflamau noeth, i gadw golwg wrth goginio ac i wneud yn siŵr bod sgarffiau a llewys ar hijaabs, shalwar kameez a saris yn cael eu cadw draw. Mae’n hawdd iddynt fynd ar dân.

  

  • Peidiwch â llenwi mwy nag un rhan o dair o’ch sosban goginio ag olew

  

  • Os oes mwg yn dod o’r olew, diffoddwch y gwres a gadewch iddo oeri

  

  • Peidiwch â gadael eich sosbenni coginio heb gadw golwg arnynt os yw’r gwres ymlaen

  

  • Os bydd tân yn cychwyn, peidiwch â cheisio ei ddiffodd eich hun. Ewch allan ac arhoswch allan, a galwch 999

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen