Croeso gan y Prif Swyddog Tân

Mynd i’r afael â thanau bwriadol

Wrth i’r dyddiau ymestyn a’r tywydd gynhesu, rwyf yn erfyn ar i rieni sicrhau eu bod gwybod beth mae eu plant yn ei wneud a’n helpu i atal tanau bwriadol.

Mae tanau bwriadol yn peryglu bywydau’r cyhoedd a’n diffoddwyr tân, oherwydd ei bod yn atal ein criwiau rhag ymateb i argyfyngau gwirioneddol mor gyflym ag arfer. Maent hefyd yn costio miloedd o bunnoedd i’r economi. 

Gweithio gyda Phartneriaid

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wedi bod yn gweithio’n galed i leihau achosion o losgi bwriadol dros y blynyddoedd diwethaf trwy dîm arbennig ar y cyd â Heddlu Gogledd Cymru, sef y Tîm Lleihau Llosgi Bwriadol – mae’r tîm yn gweithio tuag at  Strategaeth Lleihau Llosgi Bwriadol Cymru Gyfan sy’n rhoi ffocws clir i  unigolion a sefydliadau sydd yn cydweithio i leihau tanau bwriadol ledled Cymru.  

Darllenwch fwy yma

Newyddion diweddaraf

Mwy o newyddion

Rydym nawr yn recriwtio

Darllen Mwy

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen