Veronica Gay

Y Cynghorydd Veronica Gay

39 Sandy Lane
Saltney
Sir y Fflint
CH4 8UB

veronica.gay@flintshire.gov.uk

Aelod o’r Panel Gweithredol

Cofrestr o Fuddiannau

Cofnod o Bresenoldeb ers Mehefin 2017

Nifer y cyfarfodydd a ddisgwylir i’r aelod fod yn bresennol

 14

Yn bresennol, yn ôl y disgwyl

 14

Cafwyd ymddiheuriad

 0

Absennol, dim ymddiheuriad

 0

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen