Susan Louise Lloyd-Williams

Y Cynghorydd Susan Louise Lloyd-Williams

Hwlffordd
Llansannan
Denbigh
LL16 5NN

cllr.sue.lloyd-williams@conwy.gov.uk

Aelod o’r Pwyllgor Archwilio

Cofrestr o Ddiddordebau

Cofnod o Bresenoldeb ers Mehefin 2017

Nifer y cyfarfodydd a ddisgwylir i’r aelod fod yn bresennol

 13

Yn bresennol, yn ôl y disgwyl

 8

Cafwyd ymddiheuriad

 5

Absennol, dim ymddiheuriad

 0

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen