Roger Parry

Y Cynghorydd Roger Parry

220 Dinerth Road
Llandrillo yn Rhos
Bae Colwyn
LL28 4UH

cllr.roger.parry@conwy.gov.uk

Aelod o’r Panel Gweithredol

Cofrestr o Ddiddordebau

Cofnod o Bresenoldeb ers Mehefin 2017

Nifer y cyfarfodydd a ddisgwylir i’r aelod fod yn bresennol

 14

Yn bresennol, yn ôl y disgwyl

 11

Cafwyd ymddiheuriad

 3

Absennol, dim ymddiheuriad

 0

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen