Peter Lewis

Y Cynghorydd Peter Lewis

Llechwedd
Stryd y Brenin
Cerrigydrudion
Corwen
Conwy
LL21 9SU

Cllr.Peter.Lewis@conwy.gov.uk

Cadeirydd yr Awdurdod

Cadeirydd y Panel Gweithredol

Cofrestr o Ddiddordebau

Cofnod o Bresenoldeb ers Mehefin 2017

Nifer y cyfarfodydd a ddisgwylir i’r aelod fod yn bresennol

 14

Yn bresennol, yn ôl y disgwyl

 14

Cafwyd ymddiheuriad

 0

Absennol, dim ymddiheuriad

 0

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen