Peter Lewis

Y Cynghorydd Peter Lewis

Groudd Hall
Cerrigydrudion
Corwen
LL21 9TA

Cllr.Peter.Lewis@conwy.gov.uk

Dirprwy Gadeirydd yr Awdurdod

Aelod o’r Panel Gweithredol

Cofrestr o Ddiddordebau

Cofnod o Bresenoldeb ers Mehefin 2017

Nifer y cyfarfodydd a ddisgwylir i’r aelod fod yn bresennol

 14

Yn bresennol, yn ôl y disgwyl

 14

Cafwyd ymddiheuriad

 0

Absennol, dim ymddiheuriad

 0

 

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen