Peter Evans

Y Cynghorydd Peter Evans

1 Llwyn Mesen
Meliden
Prestatyn
Sir Ddinbych
LL19 8NS

peter.evans@denbighshire.gov.uk

Aelod o’r Pwyllgor Archwilio

Cofrestr o Ddiddordebau

Cofnod o Bresenoldeb ers Mehefin 2017

Nifer y cyfarfodydd a ddisgwylir i’r aelod fod yn bresennol

 13

Yn bresennol, yn ôl y disgwyl

 6

Cafwyd ymddiheuriad

 3

Absennol, dim ymddiheuriad

 4

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen