Owen Thomas

Y Cynghorydd Owen Thomas

Bryn Gwawr
Ffordd y Berth
Cilcain
Sir y Fflint
CH7 5NE

owen.thomas@flintshire.gov.uk

Aelod o’r Pwyllgor Archwilio

Aelod o'r Pwyllgor Safonau

Cofrestr o Ddiddordebau

Cofnod o Bresenoldeb ers Mehefin 2017

Nifer y cyfarfodydd a ddisgwylir i’r aelod fod yn bresennol

 14

Yn bresennol, yn ôl y disgwyl

 12

Cafwyd ymddiheuriad

 2

Absennol, dim ymddiheuriad

 0

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen