Michael Dixon

Y Cynghorydd Michael Dixon

Adwy Grange
Tanllan Lane
Coedpoeth
Heart of the Clywedog
LL11 3EL

Michael.dixon@Wrexham.gov.uk

Aelod o'r Panel Gweithredol

Cofrestr o Fuddiannau

Cofnod o Bresenoldeb ers Ionawr 2018

Nifer y cyfarfodydd a ddisgwylir i’r aelod fod yn bresennol

9

Yn bresennol, yn ôl y disgwyl

6

Cafwyd ymddiheuriad

3

Absennol, dim ymddiheuriad

0

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen