Meirick Lloyd Davies

Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies

Gwelfryn
1 Ffordd Glascoed
Cefn Meiriadog
Sir Ddinbych
LL22 9DW

Meirick.davies@sirddinbych.gov.uk

Aelod o'r Panel Gweithredol

Cofrestr o Ddiddordebau

Cofnod o Bresenoldeb ers Mehefin 2017

Nifer y cyfarfodydd a ddisgwylir i’r aelod fod yn bresennol

 14

Yn bresennol, yn ôl y disgwyl

 13

Cafwyd ymddiheuriad

 1

Absennol, dim ymddiheuriad

 0

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen