Councillor Jason W Parry

Enaid-y-Wawr
23 Cefn Dyffryn
Groeslon
Caernarfon
LL54 7TQ

cynghorydd.jasonwayneparry@gwynedd.llyw.cymru 

 

Aelod o'r Pwyllgor Archwilio

Cofrestr o Ddiddordebau

Cofnod o Bresenoldeb ers Ionawr 2021

Nifer y cyfarfodydd a ddisgwylir i’r aelod fod yn bresennol

 2

Yn bresennol, yn ôl y disgwyl

 0

Cafwyd ymddiheuriad

 2

Absennol, dim ymddiheuriad

 0

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen