Ian Dunbar

Y Cynghorydd Ian Dunbar

1 Wepre Hall Crescent
Cei Conna
Glannau Dyfrdwy
Sir y Fflint
CH5 4HZ

ian.dunbar@flintshire.gov.uk

Aelod o’r Pwyllgor Archwilio

Cofrestr o Fuddiannau

Cofnod o Bresenoldeb ers Mehefin 2017

Nifer y cyfarfodydd a ddisgwylir i’r aelod fod yn bresennol

13

Yn bresennol, yn ôl y disgwyl

 10

Cafwyd ymddiheuriad

 3

Absennol, dim ymddiheuriad

 0

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen