I Dilwyn Lloyd

Y Cynghorydd I Dilwyn Lloyd 

Eryri House
Carmel
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7AB

cynghorydd.i.dilwynlloyd@gwynedd.llyw.cymru

Aelod o’r Pwyllgor Archwilio

Cofrestr o Fuddiannau

Cofnod o Bresenoldeb ers Mehefin 2017

Nifer y cyfarfodydd a ddisgwylir i’r aelod fod yn bresennol

 13

Yn bresennol, yn ôl y disgwyl

 3

Cafwyd ymddiheuriad

 7

Absennol, dim ymddiheuriad

 3

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen