Geoff Lowe

Y Cynghorydd Geoff Lowe

117 Herbert Jennings Avenue
Acton
Wrecsam
LL12 7YA

geoff.lowe@wrexham.gov.uk

Aelod o’r Pwyllgor Archwilio

Cofrestr o Fuddiannau

Cofnod o Bresenoldeb ers Mehefin 2017

Nifer y cyfarfodydd a ddisgwylir i’r aelod fod yn bresennol

 13

Yn bresennol, yn ôl y disgwyl

 11

Cafwyd ymddiheuriad

 2

Absennol, dim ymddiheuriad

 0

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen