David Wisinger

Y Cynghorydd David Wisinger

7 Church Cottages
Sealand Road
Sealand
CH1 6BR

david.wisinger@flintshire.gov.uk

Aelod o’r Pwyllgor Archwilio

Cofrestr o Ddiddordebau

Cofnod o Bresenoldeb ers Mehefin 2017

Nifer y cyfarfodydd a ddisgwylir i’r aelod fod yn bresennol

 13

Yn bresennol, yn ôl y disgwyl

 8

Cafwyd ymddiheuriad

 4

Absennol, dim ymddiheuriad

 1

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen