Ann Davies

Y Cynghorydd Ann Davies

Hafod
11 Fairlands Crescent
Rhuddlan
Sir Ddinbych
LL18 2TH

janetann.davies@sirddinbych.gov.uk 

Aelod o’r Panel Gweithredol

Cofrestr o Ddiddordebau

Cofnod o Bresenoldeb ers Mehefin 2017

Nifer y cyfarfodydd a ddisgwylir i’r aelod fod yn bresennol

 14

Yn bresennol, yn ôl y disgwyl

 11

Cafwyd ymddiheuriad

 2

Absennol, dim ymddiheuriad

 1

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen