Cyfarfod Panel Gweithredol 13 Mai 2019

Postiwyd 13/05/2019 14:52:32

Cofnodion y cyfarfod hwn

Agenda

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd 11 Chwefror 2019

Trefniadau llywodraethu a chyllid ar gyfer ATAau yng Nghymru (adroddiad ar lafar)

Cynllun Gwella a Llesiant 2020/21

Strategaeth ymgysylltu ac ymgynghori â’r cyhoedd i gefnogi’r gwaith o ddatblygu Cynllun Gwella a Llesiant Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru 2020/21

Rheoli Risgiau Strategol

Rhaglen Cysylltiadau Symudol y Gwasanaethau Brys (adroddiad ar lafar)

Brexit (adroddiad ar lafar)

 

 

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen