Adnoddau ar gyfer darpar Diffoddwyr Tân RDS / Ar-Alwad

Fideos Recriwtio Diffoddwyr Tân System Dyletswydd Rhan Amser (RDS) / Ar-Alwad 

 

Gwyliwch y fideos yma i glywed mwy am y rôl gan Ddiffoddwyr Tân System Dyletswydd Rhan Amser (RDS) / Ar Alwad ledled Cymru ac i ddarganfod sut y gallech chi helpu i amddiffyn eich cymunedau.

Croeso i’r Gwasanaethau Tân ac Achub yng Nghymru

Beth mae Diffoddwyr Tân System Dyletswydd Rhan Amser/Wrth Gefn yn ei wneud?

Beth fydd ei angen arnoch i fod yn Ddiffoddwr Tân System Dyletswydd Rhan Amser (RDS) / Ar Alwad?

Sut mae Diffoddwyr Tân System Dyletswydd Rhan Amser (RDS) neu Ar Alwad yn cael eu gwerthfawrogi yn eu cymunedau?

Sut a pham mae cyflogwyr lleol yn helpu’r Gwasanaethau tân ac Achub?

Sut mae Diffoddwyr Tân System Dyletswydd Rhan Amser (RDS) neu Ar Alwad yn cael eu gwerthfawrogi gan y Gwasanaethau Tân ac Achub?

Beth mae bod yn Ddiffoddwyr Tân System Dyletswydd Rhan Amser (RDS) neu Ar- Alwad yn ei olygu?

 

Llawlyfrau Gwybodaeth ac Ymarfer

Cliciwch yma am gopi o’r Llawlyfr Gwybodaeth Recriwtio i Ddiffoddwyr Tân RDS

Cliciwch  yma am gopi o’r Llawlyfr Ymarfer ar gyfer y Profion Cenedlaethol i Ddiffoddwyr Tân

Cliciwch yma am gopi o’r Llawlyfr Ymarfer ar gyfer yr Holiadur Cenedlaethol i Ddiffoddwyr Tân  

 

Fideos eraill

Cliciwch yma i wylio’r fideo Recriwtio RDS. 

'Erioed wedi meddwl sut beth ydi bod yn ddiffoddwr tân  ar alwad?'

 

Ffitrwydd

Hyfforddiant Corfforol

Safonau Ffitrwydd

Gwella Ffitrwydd Corfforol

 

 

 

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen