Diwrnodau Agored

Chwilio am fwy?

Mae angen Diffoddwyr Tân ar alwad arnom ni yn Amlwch, Benllech, Llangefni, Porthaethwy, Biwmares, Nefyn, Abersoch, Pwllheli, yr Wyddgrug, Treffynnon, Llanelwy, Llangollen, Corwen a Cherrigydrudion.

Cynhelir Diwrnodau Agored ym mis Tachwedd a Rhagfyr ar gyfer unrhyw un â diddordeb. Cewch gyfle i sgwrsio gyda staff yn y gorsafoedd isod

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â Gorsaf Corwen, Llangollen neu Cerrigydrudion dewch i'r Diwrnod Agored yng Ngorsaf Dân Corwen Ddydd Llun 11eg Tachwedd rhwng 9am - 9pm.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â Gorsaf yr Wyddgrug, Treffynnon neu Llanelwy dewch i'r Diwrnod Agored yng Ngorsaf Dân yr Wyddgrug Ddydd Llun 18fed Tachwedd rhwng 9am - 9pm.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â Gorsaf Nefyn, Abersoch, Porthmadog neu Pwllheli dewch i'r Diwrnod Agored yng Ngorsaf Dân Nefyn Ddydd Mawrth 26ain Tachwedd rhwng 9am - 9pm.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â Gorsaf Amlwch, Biwmares, Benllech, Llangefni neu Borthaethwy dewch ewch i'r Diwrnod Agored yng Ngorsaf Dân Llangefni Ddydd Mercher 4ydd Rhagfyr rhwng 9am - 9pm.

Dewch draw i gael gwybod mwy am y rôl

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen