get fire fit

Ydych chi eisiau cael mwy o gymorth i'ch ffitrwydd?

Pwrpas y gweithdai ffitrwydd i ddiffoddwyr tân ydi rhoi cyfle i ddatblygu merched sydd â diddordeb mewn ymuno gyda'r gwasanaeth, er mwyn rhoi cyswllt a chefnogaeth barhaus cyn eu recriwtio yn y dyfodol.

Byddwn yn cynnig dau sesiwn ymhob lleoliad. Bydd rhaglen bwrpasol o gynghorion am ffitrwydd a maeth yn cael ei chynnal, a bydd eich cynnydd yn cael ei wiro'n rheolaidd.

Bydd pob seswin yn digwydd rhwng 6.30pm a 8.00pm ar nos Iau yn y lleoliadau canlynol.

Rhyl 19eg Medi a 21ain Tachwedd
Wrexham 26ain Medi a 28ain Tachwedd
Caernarfon 3ydd Hydref a 5ed Rhagfyr

Cyntaf i'r felin ydi hi oherwydd dim ond 20 o lefydd sydd ar gael ymhob lleoliad. rhaid archebu lle. Ni fyddwch chi'n gallu newid o un lleoliad i'r llall.

Bydd modd i chi ymuno gyda grwp caeedig ar Facebook gyda'r bobl eraill a fydd yn mynychu'r sesiynau a bydd y tim ffitrwydd yn cadw mewn cysylltiad â chi rhwng y sesiynau.

Bydd y sesiwn 1af yn cynnwys:
Cyflwyniad am y swydd a'r gofynion ffitrwydd ac asesiadau corfforol ac ymarferol. Sylwch y bydd asesiadau meincnodi ar gael er mwyn i'r tim ffitrwydd allu'ch cefnogi i gyrraedd y safon ofynnol.

Asesiadau:
Cryfder rhan uchaf y corff
Ffitrwydd cardiofasgwlaidd (Prawf blip neu redeg 1.5 milltir)
Cryfder gafael

Darperir ymarferion ffitrwydd cylchol a rhaglen ffitrwydd 8 wythnos.

Bydd yr ail sesiwn yn cynnwys:

Ail-asesu:
Cryfder rhan uchaf y corff
Ffitrwydd cardiofasgwlaidd (Prawf blip neu redeg 1.5 milltir)
Cryfder gafael

Hyfforddiant ffitrwydd cylchol ac adolygiad o'r rhaglen ffitrwydd ar ôl 8 wythnos.

I archebu lle ebostiwch neu ffoniwch 01745 535 250

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen