Diffoddwyr Tân Llawn Amser

Diwrnod Blasu i Ddiffoddwragedd Tân

Rydym ni eisiau pobl fel CHI i ymuno gyda'n tîm

Byddwn yn recriwtio diffoddwyr tân llawn amser yn fuan iawn

 

Nid oes y fath beth â diffoddwr tân arferol.

Mae rôl y diffoddwr tân modern yn heriol, rhoi boddhad ac, yn anad dim, yn  amrywiol iawn.

Ar gyfer rôl mor amrywiol rydym ni angen gweithlu amrywiol sydd yn adlewyrchu’r cymunedau yr ydym ni’n eu gwasanaethu.

Dyma pam ein bod ni eisiau i fwy o ferched ymuno gyda’n tîm.

Yn ystod ein hymgyrch ddiwethaf i recriwtio diffoddwyr tân llawn amser dim ond 12% o’r ymgeiswyr oedd yn ferched – ond mae 50% o’r gymuned yn ferched.

 

Ddim yn siŵr a ydi gyrfa fel diffoddwraig tân llawn amser yn apelio i chi?

Dewch draw i’n Diwrnod Blasu arbennig i ddarpar ddiffoddwragedd tân i chi gael gweld:

 

Dyddiad:           Dydd Sadwrn 6ed Ebrill neu Dydd Sul Ebrill 7fed 2019

Amser:              9.30am – 4.30pm

Lleoliad:            Gorsaf Dân Gymunedol y Rhyl 

Manylion:           Mae llefydd yn brin felly mae’n rhaid archebu lle. I archebu lle ffoniwch 01745 

                          535281 Neu anfonwch e-bost i hrdesk@gwastan-gogcymru.org.uk


Cewch fewnwelediad i’r rôl a’r gofynion a chyfle i brofi’ch ffitrwydd a’ch cryfder mewn perthynas â’r safonau cenedlaethol i ddiffoddwyr tân

Cewch gyfle i siarad gydag aelodau’r tîm recriwtio a chyda diffoddwragedd tân sydd yn gweithio i ni ar hyn o bryd

Cewch gyfle i weld yr orsaf dân, peiriannau, offer a gwisgo’r cit

Bydd cinio ar gael.

Rydym ni am i ferched wneud penderfyniad ynghylch y posibilrwydd o yrfa fel diffoddwraig tân er mwyn i lai o ferched ddad-ddewis eu hunain oherwydd camsyniadau, hen stereoteipiau neu fythau.

Dydi Diwrnodau Blasu ddim yn gyfle i gyflymu’r broses i rai pobl na rhoi mantais i rai grwpiau dros eraill. Rhaid i bob ymgeisydd ddilyn yr un broses recriwtio a chyrraedd yr un lefel yn ystod unrhyw brofion neu asesiadau. Bydd unrhyw gynnig o gyflogaeth yn digwydd ar sail teilyngdod yn unig.

Rhaid i chi fod yn 18 oed neu'n hŷn (nid oes uchafswm oedran) i fynychu.

 

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen