Diwrnod Blasu Diffodwragedd Tân

Ai dyma’r yrfa i chi?

Dewch draw i'n DIWRNOD BLASU arbennig i ddarpar ddiffoddwragedd tân i ddysgu mwy am yrfa fel diffoddwraig tân

22 Medi  /  17 Hydref  /  9 Tachwedd

9.30am – 4.30pm yng Ngorsaf Dân Gymunedol y Rhyl Mae llefydd yn brin felly mae’n rhaid archebu lle.

I archebu lle ffoniwch 01745 535281 neu anfonwch e-bost i hrdesk@nwales-fireservice.org.uk

Cewch ddysgu am y swydd a’r gofynion a chyfle i brofi’ch ffitrwydd a’ch cryfder mewn perthynas â’r safonau cenedlaethol i ddiffoddwyr tân.

Cewch gyfle i siarad gydag aelodau’r tîm recriwtio a chyda diffoddwragedd tân sydd yn gweithio i ni ar hyn o bryd.

Cyfle i weld yr orsaf dân, y peiriannau a'r offer, a gwisgo'r cit. Bydd cinio ar gael.

Rydym ni am i ferched wneud penderfyniad doeth ynghylch y posibilrwydd o yrfa fel diffoddwraig tân er mwyn i lai o ferched eu tynnu eu hunain allan o'r broses oherwydd camsyniadau, hen stereoteipiau neu fythau.

Dydi Diwrnodau Blasu ddim yn gyfle i gyflymu’r broses i rai pobl na rhoi mantais i rai grwpiau dros eraill. Rhaid i bob ymgeisydd ddilyn yr un broses recriwtio a chyrraedd yr un lefel yn ystod unrhyw brofion neu asesiadau. Bydd unrhyw gynnig o gyflogaeth yn digwydd ar sail teilyngdod yn unig.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen