Croeso gan y Prif Swyddog Tân

Sawl rheswm da dros brofi’ch larwm mwg

Yn ddiweddar rydym wedi ymuno gyda myfyrwyr effeithiau gweledol o Brifysgol Glyndŵr, Wrecsam a’r canwr a chyfansoddwr Daniel Lloyd i gynhyrchu ffilm fer wreiddiol sydd wedi ei hanimeiddio er mwyn amlygu pwysigrwydd profi larymau mwg yn rheolaidd.  

Maer fideo ‘Profa dy Larwm’ yn cynnwys cymeriadau cartŵn od a’u harferion beunyddiol, a thrac sain bachog – mae’n cael ei hysbysebu ar  ein safleoedd cyfryngau cymdeithasol ac ar y radio.

Mae’r fideo’n amlygu’r rhesymau da dros brofi’ch larwm yn rheolaidd – mae llawer yn meddwl na fydd tân yn digwydd iddynt hwy ond rydym ni’n gwybod bod tân yn gallu digwydd unrhyw bryd yn unrhyw le ac felly fe all larwm mwg sy’n cael ei brofi’n rheolaidd achub eich bywyd. 

Gwyliwch y fideo a helpwch ni i ledaenu’r neges bwysig hon – hoffwch, rhannwch ac ail drydar y fideo sydd ar ein ffrwd Facebook page a Twitter #ProfadyLarwm

 

 

 

Carbon Monocsid – y lladdwr tawel

Fis yma rydym am helpu pobl i ddeall peryglon Carbon Monocsid.  

Fe all gwenwyd carbon monocsid ladd neu achosi niwed parhaol i’ch iechyd. Mae CO yn cael ei gynhyrchu pan nad ydi tanwydd carbon monocsid yn llosgi’n iawn – does ganddo ddim arogl nab las ac , os oes llawer o wenwyn yn bresennol, fe all ladd yn gyflym iawn.

Fel rhai o’n harchwiliadau ‘Diogel ac Iach’, rydym yn darparu gwybodaeth allweddol ar sut i’ch cadw chi a’ch teulu’n ddiogel rhag y lladdwr tawel, carbon monocsid.

 

 

 

 

Darllenwch mwy yma

Newyddion diweddaraf

Mwy o newyddion

Rydym nawr yn recriwtio

Darllen Mwy

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen